Ochrona Środowiska - ZIELONA STREFA - KPP Nowa Sól

ZIELONA STREFA

Ochrona Środowiska

Dane kontaktowe : st. asp. Magdalena Wartecka - Wydział Dochodzeniowo-Śledczy KPP w Nowej Soli.

- koordynator ds. trans granicznego przemieszczania odpadów oraz nielegalnego składowania odpadów

tel. 47 7933237

fax. 47 7933225

e-mail: ochrona_srodowiska.nowasol@go.policja.gov.pl

Wybrane akty prawne dotyczące zagrożeń związanych z nielegalnym składowaniem, magazynowaniem i utylizowaniem odpadów oraz niezgodnym z przepisami międzynarodowym przemieszczaniem odpadów:

  • Poziom Unii Europejskiej – UE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 z dnia 14.06.2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów
  • Poziom krajowy :

-  Ustawa z dnia 29.06.2007 r.  o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

-  Ustawa z dnia 06.06.1997 r.  Kodeks Karny  - Rozdział XXII Przestępstwa przeciwko środowisku

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

Delegatura w Gorzowie Wlkp.

ul. Kostrzyńska 48,

66-400 Gorzów Wlkp.

tel.: +48 95 7355220, 21

fax: +48 95 7355222

e-mail: sekretariat@gorzow.pios.gov.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

ul. Siemiradzkiego 19

65-231 Zielona Góra

tel.: +48 68-454-85-50

fax: +48 68-454-84-59

e-mail: wios@zgora.pios.gov.pl