CITES, ochrona zwierząt i przyrody - ZIELONA STREFA - KPP Nowa Sól

ZIELONA STREFA

CITES, ochrona zwierząt i przyrody

Dane kontaktowe koordynatora ds. CITES i ochrony zwierząt i przyrody z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KPP w Nowej Soli oraz wyznaczonego do współpracy z nim przedstawiciela służby prewencyjnej.

mł. asp. Patryk Adamkiewicz  - Wydział Dochodzeniowo-Śledczy KPP w Nowej Soli - koordynator ds. CITES,

tel. 47 7933203

fax. 47 7933225

e-mail: ochrona_zp.nowasol@go.policja.gov.pl

mł. asp. Agnieszka Olchowa - Wydział Prewencji KPP w Nowej Soli.

tel. 47 7933223

fax. 47 7933275

e-mail: ochrona_zp.nowasol@go.policja.gov.pl

DANE TELEADRESOWE WYBRANYCH INSTYTUCJI ZWIĄZANYCH Z PRZEDMIOTOWĄ PROBLEMATYKA:

Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Gorzowie Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

ul. Borowskiego 31 ( siedziba Solidarności)

tel. kom. 722 255 846

tel. stacj. 95 735 57 65

e-mail: tozgorzow@gmail.com

adres internetowy: www.toz.gorzow.com.pl

Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Oddział w Zielonej Górze

65-072 Zielona Góra

ul. Lisowskiego 3/12

tel. stacj. 68 322 20 88

WYBRANE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI OCHRONY ZWIERZĄT I OCHRONY PRZYRODY

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt

      Przepisy karne od art. 35 do art. 40

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody

      Przepisy karne od art. 127 do art. 132

- Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym

      Przepisy karne od art. 27 do 27b

- Ustawa z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie

      Przepisy karne od art. 51 do art. 54

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Delegatura w Gorzowie Wlkp.

ul. Kostrzyńska 48,
66-400 Gorzów Wlkp.

tel.: +48 95 7355220, 21
fax: +48 95 7355222
e-mail: sekretariat@gorzow.pios.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

ul. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra

tel.: +48 68-454-85-50
fax: +48 95 7355222
e-mail: wios@zgora.pios.gov.pl